SOUSEDSKÝ SPOLEK SPOJIL

Sousedský spolek Spojil (dále jen Spolek) má sice dlouhou dobu svého trvání, jeho moderní dějiny se však začínají odvíjet teprve teď.

Vznikl v červnu 1991, kdy jeho hlavním úkolem bylo, aby napomohl v procesu osamostatnění obce Spojil, což se také podařilo a obec je jeho zásluhou od 1.1.1992 samostatná. Když byl zásadní úkol splněn, spolek nezanikl, ale další činnost již nevyvíjel. Až v loňském roce, tedy 2018, se někteří zakládající členové a další skupina občanů obce Spojil rozhodli jeho činnost obnovit. Stalo se tak 14. listopadu, kdy se uskutečnilo setkání zájemců o obnovu Spolku. Ustavující schůze se konala 27. 3. 2019, kdy byli přijati noví členové a zvoleno vedení Spolku.

Smyslem obnovení Spolku je pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a organizování sousedské výpomoci zejména nemohoucím občanům a udržování vazby na rodáky a příznivce obce.