PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ

Sousedský spolek Spojil - PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ

Jméno:

Příjmení:

Adresa bydliště:

RČ:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Podpis:

Prohlášení o zpracování osobních údajů: V souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob        v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) informujeme, že veškeré zpracovávané osobní údaje slouží výhradně potřebám Sousedského spolku obce Spojil a nejsou poskytovány třetím osobám.