STATUT SPOLKU

Sousedský spolek Spojil je registrován Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu L, složka číslo 544, IČO 024 43 503, sídlo Okružní 200, 530 02 SPOJIL