VÝBOR SPOLKU

Předseda:  MUDr. Karel Mencl, CSc.

Místopředseda:  Jan Křivka

Pokladník: Vladimír Kostelecký

Člen výboru pro kontrolu hospodaření a činností spolku (auditor):

MVDr. Vladimíra Rozsypalová

Člen výboru pro administrativu: Božena Melounová