PROGRAM VALNÉ HROMADY

dne 29.11.2019 od 18 h v klubovně Sportovním areálu obce Spojil


1. Zahájení

2. přijetí nových členů

3. Plnění úkolů od minulé valné hromady

4. Změny v získávání financí od obce Spojil

5. Předběžná bilance roku 2019 (akce a finance)

6. Akce připravované pro rok 2020

7. Otázky kolem webu Sousedského spolku

8. Různé

9. Závěr

                                                                  MUDr. Karel Mencl, předseda

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE

POZVÁNKY